Info Korporat

Misi & Matlamat

Misi & Matlamat

  1. Menjadi syarikat berasaskan teknologi maklumat yang berdaya maju di peringkat nasional dan antarabangsa.
  2. Untuk dikenali sebagai sebuah syarikat yang mempunyai komitmen dalam kualiti produk dan perkhidmatan yang disediakan.
  3. Memastikan setiap lapisan masyarakat yang mampu memiliki komputer sejajar dengan keperluan IT dan kepentingan IT masa kini.

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version