Sokongan

Laporan Khidmat Pelanggan

LAPORAN KHIDMAT PELANGGAN

Nama Pelanggan :

Terma: INV : (TUNAI) RM :
No.Telefon : No. Fax : Tarikh :
Arahan diterima dari : Rujukan :
 
MAKLUMAT ITEM
Nama Item : Brand : Model :
Masalah yang dilaporkan : No Siri :  
NOTA KUTIPAN
Item diambil : Yes : No : Mesin Sahaja : Lain-lain :
Mesin dan Kord :
Mesin Lengkap Dengan Aksesori :
BUTIRAN PERKHIDMATAN
Perkhidmatan yg diberikan/ Item yg dihantar/ dibekalkan : Kerosakan yang dijumpai semasa pemeriksaan :
Catatan Jurutera/ Juruteknik : Catatan : (Tarikh & Masa)
Mula Perkhidmatan :
Tamat Perkhidmatan :
   
   
Status Selepas Perkhidmatan :  
Selesai : Dibawah Pemerhatian :  
Tidak Selesai : Penyelesaian Kerja Diberikan :  
Menunggu untuk Alat Ganti :    
NOTA PEMULANGAN
Item Dihantar? YA : TIDAK Alatan diterima dalam keadaan baik oleh :  
    Nama :    
    Tarikh :    
PENGAKUAN PELANGGAN
Saya / Kami mengaku maklumat di atas adalah sah dan betul.  
Saya / Kami bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat atau apa-apa pindaan yang dibuat  
Saya / Kami berpuad hati dengan semua kerja-kerja yang telah dijalankan di atas/ item yang diambil/ diterima dengan betul dan dalam keadaan yang baik.
Nama :   Tandatangan & Cop :    
Jawatan :  
No. untuk Dihubungi :  
Tarikh :  
 

 

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version