Products

Suppliers

Supplier List

We have also registers as a supplier for :

 1. Akademi Percukaian Malaysia
 2. Hospital Banting
 3. Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR)
 4. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
 5. KTM Berhad (KTMB)
 6. Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)
 7. Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
 8. Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
 9. Tender Selangor
 10. Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 11. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 12. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
 13. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 14. Yayasan Selangor